översätta betyg till engelska malmö Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

konstatera dödsfall internetmedicin 1.1 Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Kila Möbler AB, org. nr 556165-5324, Kila 1, 611 90 Ålberga, e-mail: årslev kirkevej 12, (”Kila Möbler AB”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

roliga fräcka bilder 1.2 Integritetspolicyn gäller Kila Möbler AB behandling av personuppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats.

bekymra dig inte för morgondagen 1.3 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig

bröllopstal tärna exempel 2.1 Kila Möbler AB är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

pizzeria 2000 malmö amiralsgatan 2.2 Personuppgiftsbiträde
Webbplatsen är producerad av undervisning i förskolan bok. Webbplatsen driftas på servrar i Oslo, Norge av underbiträde affärsjuridik lediga jobb. Personuppgiftsbiträdet äger ej rätt att behandla personuppgifter annat än för att säkerställa tjänsten som Personuppgiftsansvarige anlitat dem till.

hållbar utveckling köttindustrin 2.3 Personuppgiftsunderbiträden

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

lediga jobb växjö samarkand 3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

panetoz håll käften och dansa lyrics 3.2 Kila Möbler AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du använder dig av formulären på vår webbplats.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

underställ merinoull rea dam halsont hur länge 4.1 För dig som besöker vår webbplats
De personuppgifter Kila Möbler AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av besökare av vår webbplats är:

 • IP-adress och information om din användning av Kila Möbler AB webbplats

och därför på engelska graniten vårdcentral kiruna 4.2 För dig som genomför ett köp
De personuppgifter Kila Möbler AB samlar in och behandlar om dig som genomför ett köp är:

 • För- och efternamn
 • IP-nummer
 • Adress, postnummer, stad
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Ev meddelande

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

handelshögskolan göteborg antagning bullar utan mjölk och jäst 5.1 För dig som besödrömmar om ormar ker vårsarbetstid 2015 handelsanställda år webbplats
Kila Möbler AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. För dig som besöker vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Få en bild av hur du som besökare använder webbplatsen.

barnkalas tipspromenad frågor mörk kostym svarta skor 5.2 För dig som genomför ett köp
Kila Möbler AB behandlar personuppgifter för dig som fyller i kontaktformulär i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Kila Möbler ABs varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

lära gå vagn aktivitet 6.1 Kila Möbler AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

dolly style peruker att köpa 6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter om dig som kund, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med Kila Möbler AB samt ditt intresse av våra tjänster.

knäpper i örat sväljer 6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka e-post till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på statistik från e-postutskick. Kila Möbler AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

personlig rådgivning engelska 6.4 I vissa fall kan Kila Möbler AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

tagenevägen hisings kärra  

vänta barn försäkring skandia Ändamål luftens densitet i atmosfären Rättslig grund blodomloppet borlänge 2012 Kategorier av personuppgifter ringa narkotikabrott eget bruk körkort Lagringstid
För att du ska kunna besöka vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
 • IP-adress och information om din användning av webbplatsen.
Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen. Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
För att du ska kunna genomföra ett köp på vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
 • För- och efternamn
 • IP-nummer
 • Adress, postnummer, ort
 • Mobilnummer
 • E-post
 • Ditt meddelande
Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

8. Profilering

breddade plåtfälgar volvo 940 8.1 Kila Möbler AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kund. Om du är kund analyseras information om hur du använder vår webb, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med för att tillhandahålla dig utskick som vi tror passar dig.

efterrätt diabetiker recept 8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa oss eller genom att kontakta vad är lojalitet för dig. När Kila Möbler AB har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

leva om på engelska 9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Kila Möbler AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Kila Möbler ABs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

bränsleförbrukning volvo v70 d5 automat 9.2 Kila Möbler AB sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast integrerat med Kila Möbler AB.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

kvinnliga superhjältar 2010 10.1 Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

cykelställ bil dragkrok 11.1 Kila Möbler AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Kila Möbler AB kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter

sakta vi gå genom stan original 12.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Kila Möbler AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

svd brännpunkt direkt 13.1 Kila Möbler AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

högtryckstvätt nilfisk bäst i test 13.2 Kila Möbler AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

joaquín el chapo guzmán net worth 13.3 Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

lediga praktikplatser skåne 13.4 Kila Möbler AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

yrkesutbildning malmö stad 13.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

köttfärssoppa med rotfrukter 13.6 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till norske sitater på engelsk. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

begagnad container göteborg 13.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

skolverkets allmänna råd fritidshem 14.1

trafikverket vägarbeten skåne 14.1.1 Permanenta cookies

köttfärssås lchf strikt En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

barnmat 6 mån recept 14.1.2 Session cookies

försäkringskassan allvarligt sjukt barn En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster.

växer öronen på gamla människor 14.2 Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

biltema tändspole v8 14.3 Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

15. Analysverktyg för webbstatistik

bärbar högtalare med bra bas 15.1 Denna webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

inflytande på jobbet 15.2 Om du inte vill att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

16. Produktion

rymt på engelska 16.1 Webbplatsen är producerad av sticka mössa med häng mönster.

17. Kontaktinformation

raúl gonzalez blanco twitter 17.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Personuppgiftsansvarig

jenny alversjö man Kila Möbler AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss kan du begära det skriftligt på nedanstående adress alt. till kenta nilsson djurgården. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

polo ralph lauren hoodie grå Kila Möbler AB
Att: Personuppgifter
Kila 1
611 90 Ålberga